Introductie

 

 

Bij Repetitio begeleid ik kinderen en (jong)volwassenen met dyslexie, lees- en/of leerproblemen en bij wat we sociaal-emotionele problematiek noemen. Dat laatste zijn vaak lastigheden die voortkomen uit leerproblemen die niet worden onderkend. Daarmee zit een kind dus soms met dubbele problemen. Een leerprobleem komt bijna nooit alleen. Het gaat vaak hand in hand met faalangst, een negatief zelfbeeld. Maar ook concentratie- en motivatieproblemen spelen vaak een lastige rol bij het leren.

Ik ben zelf inmiddels meer dan zestien jaar actief en intensief betrokken bij dyslexie, het onderwijs en leerproblematiek. Vanuit ervaringsdeskundigheid, als bestuurslid bij de patiëntenvereniging Woortblind en in mijn functie als Dyslexie-ICT consultant. Toen werd het hoog tijd voor mij om als dyslexiespecialist en coach in mijn eigen praktijk mijn visie en ervaringen uit te dragen.  Ik kan het nu allemaal bij Repetitio kwijt; iedere dag weer in mijn praktijk! Kinderen, ouders en leerkrachten; ik deel, ik stimuleer en ik motiveer !

Ik werk met methoden, hulpmiddelen en mensen waar ik in geloof. Het moet daarbij alleen maar gaan om het kind. Een kind dat vastloopt op school; niet gezien of begrepen wordt of onder- of overschat wordt. Een kind dat de leerkracht een lastige leerling noemt, teruggetrokken of juist druk. Ieder kind heeft een verhaal, maar durft het soms niet te vertellen. Bij Repetitio is dat het eerste waar ik naar vraag!

Ik sta helemaal achter de Kernvisie methode. Deze methode komt tegemoet aan de leerstijl van het kind. In ruwweg 8 behandelingen gaan we terug naar het moment waarop het fout ging op school en werken we geleidelijk toe naar eigen inzicht en zelfstandigheid. We behandelen o.a. taal, spelling, lezen, de tafels en rekenen maar ook zaken die het kind zelf als moeilijk bestempelt. Naast de ouders wordt ook de leerkracht betrokken bij het traject. Een goede onderlinge relatie is essentieel voor het slagen van het traject.

Met enthousiasme werk ik ook aan de training 'Ik Leer Leren'. Slimme kinderen die het toch lastig vinden om 'de knop om te zetten' en aan leren te beginnen, kunnen in 5 sessies deze training bij Repetitio volgen, zowel in een groepstraining als in een individueel traject. Deze training is geschikt voor kinderen van de basisschool, plusklassers, brugklassers èn pubers die vastlopen op school.

Ook voor hulpvragen die niet direct met leren te maken hebben,maar wel met de school- of thuissituatie kan een kind bij mij terecht. Soms ga je door een periode waarin je niet helemaal lekker in je vel zit. Er kan thuis iets spelen of op school, waardoor eigenlijk alles een beetje mis gaat. Je hebt het dan vooral moeilijk met jezelf. Kindercoach-trajecten hoeven soms maar kort te duren. Eén van de werkvormen die ingezet kan worden is het COACHEE! spel. Een erg leuke en speelse manier om tot inzichten te komen.

Tot slot: Beroepsmatig ben ik aangesloten bij Adiona, een landelijk expertise netwerk voor professionele kindercoaches. Hiermee voldoet mijn praktijk ook helemaal aan de voorwaarden conform de wet WKKGZ. Op de website van de Kernvisie methode sta ik vermeld als bevoegd Kernvisie coach. Op de website van 'Ik Leer Leren' ben ik te vinden als gecertificeerd 'Ik Leer Leren' trainer. 

De wereld van onderwijs, dyslexie en coaching is continue in beweging. Uiteraard blijf ik op mijn vakgebied bij door scholing en training en neem ik ook regelmatig deel aan conferenties en seminars.

Op zoek gaan naar een geschikte oplossing kan een lange en lastige zoektocht zijn. Je wilt rekening houden met je kind, leerkracht en school en uiteraard daarbij ook je eigen visie en observaties mee laten wegen. Voor vragen over "Hoe nu verder?'  mag iedere ouder contact met mij opnemen.

contact button

 kernwaarden 4

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner

 

zziep klein