Aanpak en werkwijze

We zien dat de meeste kinderen met leerproblemen een voorkeur hebben voor een visuele en kinestetische (gevoelsmatige) leerstijl. Zij kunnen best wel (goed) leren en zijn vaak intelligent genoeg (creatief/origineel/kunstzinnig). Zij hebben de grote pech dat het lineaire onderwijssysteem absoluut niet past bij de manier waarop zij leren: zij hebben namelijk een rechtsgeoriënteerde leerstijl. De oplossing ligt in het aanbieden van de lesstof op de manier waarop zij leren. Repetitio doet dit door middel van De Kernvisie methode 

Een kennismakingsgesprek en intake voor de Kernvisie methode is altijd kosteloos. U krijgt als ouder een heldere uitleg over de methode en uw kind wordt getest of hij/zij geschikt is. Gaat het kind aan de methode beginnen, dan is deze intake meteen ook de 1e behandeling. Uw kind gaat al direct naar huis met huiswerk en kan aan de slag. Wij zien elkaar gedurende het behandeltraject 1x per twee weken en een gemiddeld behandeltraject ligt tussen de 8 en 10 behandelingen. Interesse in een gratis kennismaking en intake? 

contact button

Iedere behandeling is maatwerk en afgestemd op een individuele ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat er afwisselend aan didactiek of sociaal-emotionele problematiek aandacht wordt besteed. De methode of coaching- en trainingtools die daarbij worden ingezet zijn daarbij helemaal gericht op die specifieke ondersteuningsbehoefte.

Het kan zinvol zijn om na het behandeltraject het werken met de Kernvisie methode nog door te zetten in persoonlijke huiswerkbegeleiding. Er kan naast het oefenen op taal, dictee en lezen extra ondersteuning geboden worden bij vaardigheden zoals planning en structuur bij het leren.

Leerlingen die geen behandeltraject bij Repetitio hebben gehad, kunnen ook baat hebben bij individuele huiswerkbegeleiding. Er wordt dan eerst in kaart gebracht  waar een leerling met het leren staat en vervolgens wordt er een een geschikt studiebegeleidingstraject opgesteld. Is er voorkeur voor een dyslexiehulpmiddel, dan kan er gekeken worden naar programma’s zoals Kurzweil 3000, Sprint Plus en Daisy spelers.

Beschikt iemand over een dyslexieverklaring, dan kan er rekening gehouden worden met de uitkomsten of aanbevelingen vanuit het onderzoeksrapport. Waar nodig kan er nog herhaald worden wat nog niet helemaal goed gaat.

Voor HBO-studenten is er de mogelijkheid om via de speciale Leerroutes Dyslexie (Ontwikkel je eigen leerstijl en Dyslexie en Studievaardigheid) grip te krijgen op je studievaardigheden.

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner

zziep klein