Meer dan taal en rekenen

Dyslexie komt zelden alleen. Vaak gaat het gepaard met andere eigenschappen zoals AD(H)D, dyscalculie, hooggevoeligheid of hoogbegaafdheid. Hoewel deze eigenschappen soms als een last of beperking worden gezien, is dat eigenlijk helemaal niet nodig. Wanneer je begrijpt wat dyslexie en andere neurodiverse eigenschappen inhouden, zie je meteen dat mensen met dyslexie over geweldige en nuttige talenten beschikken. Ze denken buiten de gebaande paden en hebben originele ideeën. Precies wat onze samenleving nodig heeft!

Helaas wordt dit vaak niet erkend, waardoor deze talenten niet tot hun recht komen en mensen met dyslexie verstrikt raken in belemmerende overtuigingen. Ze denken dat ze niets kunnen, dom zijn en dat anderen altijd slimmer en beter zijn.

In mijn aanpak gaat de aandacht verder dan alleen spelling, schrijven, lezen of rekenen. Ik zie mijn cliënten als denkers, doeners en voelers, en dit bepaalt grotendeels hoe ze leren. Daarom bied ik leuke interventies aan die aansluiten bij hun behoeften en waar we samen aan werken. We behandelen onderwerpen zoals faalangst, concentratie en motivatie, hoe om te gaan met een overvol hoofd en hoe je het volhoudt. Bovendien is het fijn om jezelf ook een beetje te begrijpen, toch?

Mijn aanpak is altijd maatwerk en gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. We werken in modules van 4 sessies, op basis van wat er nodig is. Dit kunnen afzonderlijke modules zijn voor taal, rekenen, leervaardigheden of sociaal-emotionele problemen. Ook bied ik methodes zoals de Kernvisie-methode en Ik Leer leren aan.

 

"Als je kind moeite heeft op school, slim is maar toch niet goed meekomt. Slim is en toch niet volledig tot zijn recht komt. Slim is en creatief, maar zich niet durft te laten zien. Slim is en een groot gevoelsmens. Dan... vindt jouw kind een warm welkom binnen mijn praktijk."

Herken je jouw kind in deze beschrijving en wil je deze aanpak ook voor hem of haar? Neem dan contact met mij op. Je zoon of dochter kan snel beginnen en is van harte welkom!

 
 contact button


Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner