Kernvisie methode

Repetitio en de Kernvisie methode

Veel kinderen met leerproblemen missen de aansluiting met het onderwijssysteem omdat zij er geen affiniteit mee hebben. Ze kunnen best leren, alleen niet zoals het ze wordt aangeboden. Dat is erg lastig. Want het onderwijssysteem verandert niet zomaar. Ook niet met het Passend Onderwijs. Daar moet je als kind en ouder ook niet op gaan wachten. Wat het kind wel nodig heeft, is een aanpak waarmee het niet alleen geholpen wordt het lezen en leren onder de knie te krijgen, maar waarmee het een eigen leerstijl leert ontwikkelen zodat het later zelfredzaam verder kan. Zonder constante begeleiding en ondersteuning van een leerkracht of ouder.

Een kind met dyslexie, maar ook met een andere leerproblematiek, heeft de voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Het onderwijs, dat juist heel rationeel en auditief is ingericht, komt daarmee in conflict.  Ruwweg kan men mensen indelen naar een linksgeoriënteerde leerstijl en een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

De Kernvisie methode gaat uit van het principe dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen in staat zijn foute informatie (woordjes, cijfers maar ook gedachten) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten. Juist rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het vermogen om dit op een goede manier uit te voeren.

Met de Kernvisie methode werken aan een oplossing

De Kernvisie methode leert kinderen (maar ook volwassenen) diverse technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Hiermee worden zij zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Het is belangrijk dat het kind zelf goed gemotiveerd is om hier aan te gaan werken. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan de motivatie dit gezamenlijk te gaan doen.

Het uiteindelijke doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op zijn eigen manier, motivatie en ambitie te laten ervaren dat het wel kan leren en tot resultaten kan komen: een toets te halen, een examen met goed gevolg af te leggen en toegelaten te worden op een opleiding.

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen

Als een kind leerproblemen heeft, ontstaan er jammer genoeg ook vaak problemen van sociaal-emotionele aard of zelfs gedragsproblemen. Bijna een logisch gevolg als je maanden zo niet jaren moet meedraaien in een systeem dat niet de jouwe is!

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de behandelsessies waarbij de Kernvisie methode wordt ingezet. Het kind leert zichzelf ontdekken en gaat zien dat het tot veel meer in staat is dan het eerst dacht. De inzet die het hierbij toont, levert al snel resultaat op. Het kind gaat zich hierdoor gelukkiger voelen waardoor het ook weer beter kan presteren.

De Kernvisie methode kan ook heel effectief ingezet worden in situaties waarbij sociaal-emotionele problemen een rol spelen. Het kind is in staat het probleem visueel te maken, beter te begrijpen en daardoor in staat het zelf te veranderen.

Ook sociaal-emotionele problemen als gevolg van diagnoses zoals add en adhd kunnen worden teruggebracht naar proporties waar het kind goed grip op zichzelf blijft houden.

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner

zziep klein