Laatste artikelen

Niemand leert op dezelfde manier

Veel kinderen met leerproblemen missen de aansluiting met het onderwijssysteem omdat zij er geen affiniteit mee hebben. Ze kunnen best leren, alleen niet zoals het ze wordt aangeboden. Dat is erg lastig. Want het onderwijssysteem verandert niet zomaar. Ook niet met het Passend Onderwijs. Daar moet je als kind en ouder ook niet op gaan wachten. Wat het kind wel nodig heeft, is een aanpak waarmee het niet alleen geholpen wordt het lezen en leren onder de knie te krijgen, maar waar-mee het een eigen leerstijl leert ontwikkelen zodat het later zelfredzaam verder kan. Zonder constante begeleiding en ondersteuning van een leerkracht of ouder.

Lees meer...

Volwassenen

In het onderwijs kijkt niemand meer verbaasd op als een leerling dyslectisch blijkt te zijn. Leerlingen krijgen een dyslexieverklaring bij de diagnose dyslexie en krijgen daarmee - als het goed is ten minste - faciliteiten om met hun dyslexie toch op de juiste manier onderwijs te volgen. Het is de bedoeling dat een leerling met ondersteuning volwaardig kan deelnemen aan de lessen en de ruimte krijgt om zijn of haar sterke kanten te laten zien.
Lees meer...

Welkom op mijn site

Hallo! Je bent nu op de homepage van Dyslexiepraktijk Repetitio.  Als we het over leren of studeren hebben, dan ontkom je niet aan het herhalen van de lesstof.  Of je nu makkelijk leert of niet. Je moet altijd herhalen. Een probleem wordt het als  - ondanks oneindig herhalen - het nog steeds niet wil lukken. Als dyslexie je probleem is bijvoorbeeld.

Wij willen je graag helpen je eigen leerstijl te ontdekken, waarbij wij o.a. de Kernvisie methode kunnen inzetten. Zorgen dat het wel gaat lukken op school. Misschien heb je studiebegeleiding nodig of ben je op zoek naar de juiste ondersteuning van een dyslexiehulpmiddel. Wij kunnen je helpen op de weg naar succesvol leren en studeren.

Voor alle vragen over dyslexie en lees- en spellingsproblematiek kan men terecht bij de Dyslexie Helpdesk. Veel ouders hebben vragen als hun kind de diagnose dyslexie heeft gekregen. Ook scholen kunnen hier terecht voor hun vragen. Vanuit de driehoek ‘kind-ouder-school’ weten wij dat het soms een lastige weg is om aan de juiste informatie te komen.

 

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  adiona banner

 

zziep klein