Tarieven en Vergoeding

Per 1 januari 2018 zijn de tarieven als volgt vastgesteld

 Kennismakingsgesprek en intake Kernvisie Methode  € 0
 Vervolgtraject Kernvisie methode per sessie:  kind t/m 18 jaar  € 85,--
 Huiswerk- of studiebegeleidingsuur  € 55,--
 Vervolgtraject Kernvisie methode per sessie: volwassene  € 85,--  excl. BTW
 Traject Kernvisie methode in opdracht van een werkgever Op aanvraag

 'Ik Leer Leren' training voor groep 8-ers en brugklassers. Een traject  van vijf sessies met maximaal 6 deelnemers. Inclusief  'Ik Leer Leren' werkboek.

''Ik Leer Leren' training als een individueel traject verloopt volgens het coachingstarief per klokuur

€ 182,50

€  65,--

 Op verzoek verslaglegging van een coachingsgesprek of schoolbezoek  € 45,-- excl. BTW

Overleg, telefonisch of per e-mail is bij de begeleiding inbegrepen. De ouders van de cliënt en/of de cliënt verplichten zich de betaling van de factuur binnen twee weken na factuurdatum te voldoen op rekening van Repetitio.

Bij annulering tot 48 uur worden er geen kosten in rekening gebracht. Daarna wordt bij annulering tot 24 uur van tevoren de helft van het tarief in rekening gebracht. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

(Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. U kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken).

Vergoeding via de Gemeente

Behandelingen volgens de Kernvisie methode komen voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. Ouders kunnen hiervoor een verwijzing vragen via de huisartsof zich rechtstreeks melden bij het CJG. Heeft u vragen hierover, neemt u gerust contact met ons op of stuurt u een e-mail naar info@praktijkrepetitio.nl

Klik op de Algemene Voorwaarden van Repetitio

Klik op Klachtenprocedure van Repetitio

Klik op Privacyverklaring van Repetitio

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner

zziep klein