Tarieven en Vergoeding

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven als volgt vastgesteld

Kennismakingsgesprek Kernvisie Methode. Behandeltraject komt door het CJG in aanmerking voor vergoeding .

 € 0,--
Traject Kernvisie methode kind t/m 18 jaar per sessie (zonder vergoeding CJG) € 85,--
 Kindercoaching per klokuur

€ 65,--

Ik Leer Leren (5 bijeenkomsten van 1,5 uur) 182,50
 Kernvisie methode per sessie (volwassene) € 85,--

Het Krachtstenenspel (max. twee uur)

Coachee!  (max. twee uur)

€ 95,--

Overleg, telefonisch of per e-mail is bij de begeleiding inbegrepen. De ouders van de cliënt en/of de cliënt verplichten zich de betaling van de factuur binnen twee weken na factuurdatum te voldoen op rekening van Repetitio.

Bij annulering tot 48 uur worden er geen kosten in rekening gebracht. Daarna wordt bij annulering tot 24 uur van tevoren de helft van het tarief in rekening gebracht ook bij CJG-trajecten. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

 

Vergoeding via uw Gemeente

Behandelingen volgens de Kernvisie methode komen voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. Ouders kunnen hiervoor een verwijzing vragen via de huisartsof zich rechtstreeks melden bij het CJG. Heeft u vragen hierover, neemt u gerust contact met mij op of stuurt u een e-mail naar info@praktijkrepetitio.nl

Klik op de Algemene Voorwaarden van Repetitio

Klik op Klachtenprocedure van Repetitio

Klik op Privacyverklaring van Repetitio

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner

zziep klein