Tarieven en Vergoeding

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

Kennismakingsgesprek Kernvisie Methode: kostenloos. Behandeltraject komt door het CJG in aanmerking voor vergoeding .

 
Kernvisie methode kind t/m 18 jaar per sessie (zonder vergoeding CJG) € 85,--
 Kindercoaching per klokuur

€ 65,--

 Ik Leer Leren (5 bijeenkomsten van 1,5 uur) 182,50
 Coaching volwassene per klokuur € 85,--

 Het Krachtstenenspel (max. twee uur)

 Coachee!  (max. twee uur)

€ 95,--

Toelichting op tarief en/of vergoeding

Overleg, telefonisch of per e-mail is bij de begeleiding inbegrepen. De ouders van de cliënt en/of de cliënt verplichten zich de betaling van de factuur binnen twee weken na factuurdatum te voldoen op rekening van Repetitio.

Bij annulering tot 48 uur worden er geen kosten in rekening gebracht. Daarna wordt bij annulering tot 24 uur van tevoren de helft van het tarief in rekening gebracht ook bij CJG-trajecten. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

De (onderwijs)activiteiten van Repetitio zijn vrijgesteld van BTW. 

Vergoeding via uw Gemeente

Behandelingen volgens de Kernvisie methode komen voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. Ouders kunnen hiervoor een verwijzing vragen via de huisartsof zich rechtstreeks bij mij melden.  Heeft u vragen hierover, neem contact contact met mij op:  karin.jahromi at praktijkrepetitio.nl

Klik op de Algemene Voorwaarden van Repetitio

Klik op Klachtenprocedure van Repetitio

Klik op Privacyverklaring van Repetitio

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner

zziep klein